Πανελλήνιος Διαγωνισμός Land Rover 4×4 in schools 2017

Το 3ο Βραβείο Έρευνας και Ανάπτυξης στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Land Rover 4×4 in schools 2017, Εθνικοί τελικοί 5-7 Μαΐου 2017, έλαβαν μαθητές του σχολείου μας, που πήραν μέρος.

Την ομάδα των μαθητών «Top Gear» απαρτίζουν οι:

 1. Μαντάς Σπυρίδων
 2. Παντέλογλου Κων/νος
 3. Πέρρας Χρήστος
 4. Πέτο Αλέσιο
 5. Πράφτσας Χρήστος
 6. Σινγχ Χάρμιντερ

Επόπτες καθηγητές οι Κοι: Βαχαρίδης Φώτης, Ιωάννου Κυριάκος, Ματθές Δημήτριος.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                       Αθήνα, 28/2/2017
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
38ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ.δ/νση : Ευελπίδων 40.
Τ.Κ 11362 :Αθήνα
Τηλέφωνο :210 8825595
Fax :2108225-588
e-mail mail@38lyk-athin.att.sch.gr

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Στην Αθήνα, στο Γραφείο της Διευθύντριας του 38ου Γ.Ε.Λ. Αθηνών, σήμερα ΤΡΙΤΗ 28/2/2017 ώρα 13:45 π.μ., η υπογράφουσα Δ/ντρια του 38ου Γ.Ε.Λ. Αθηνών, έχοντας υπόψη τις νομικές διατάξεις, με αρ. 129287/Γ2 ? ΦΕΚ 2769/2-12-11 συγκροτεί επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που αφορούν στην διδακτική επίσκεψη του σχολείου μας στην Πανεπιστημιούπολη.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Βλάχου Μαρία, ως πρόεδρο
2. Βαχαρίδη Φώτιο ΠΕ04
3. Ντάβου Μοσχούλα, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και
4. Αντιπρόσωπο των μαθητών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική εκδρομή.

Η επιτροπή, αφού εξέτασε τις προσφορές που είχαν υποβληθεί από πέντε (05) ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία:

 1. Vavoulis Tours – 150?
 2. Famous Travel Sotiriou – 120?
 3. Interland Travel – 100?
 4. Thiamis Tours – 90?
 5. Sandy & Katrin coaches – 92?

προέβη σε οικονομική ? ποιοτική σύγκριση και

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την επίσκεψη των μαθητών μας στο πρακτορείο Sandy & Katrin coaches με τιμή 92? , ως την πιο συμφέρουσα, αφού η ώρα επιστροφής δεν ήταν δεσμευτική.

Η Διευθύντρια
Βλάχου Μαρία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                       Αθήνα, 28/2/2017
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
38ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ.δ/νση : Ευελπίδων 40.
Τ.Κ 11362 :Αθήνα
Τηλέφωνο :210 8825595
Fax :2108225-588
e-mail mail@38lyk-athin.att.sch.gr

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Στην Αθήνα, στο Γραφείο της Διευθύντριας του 38ου Γ.Ε.Λ. Αθηνών, σήμερα ΤΡΙΤΗ 28/2/2017 ώρα 12:30 π.μ., η υπογράφουσα Δ/ντρια του 38ου Γ.Ε.Λ. Αθηνών, έχοντας υπόψη τις νομικές διατάξεις, με αρ. 129287/Γ2 ? ΦΕΚ 2769/2-12-11 συγκροτεί επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που αφορούν στην εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί από 27/3/2017 έως 1/04/2017 στη Βουλγαρία.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Βλάχου Μαρία, ως πρόεδρο
2. Ζαφείρη Αθηνά ΠΕ02
3. Ντάβου Μοσχούλα, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και
4. Αντιπρόσωποι των μαθητών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική εκδρομή και είναι εκλεγμένοι στα πενταμελή των τμημάτων.

Η επιτροπή, αφού εξέτασε τις προσφορές που είχαν υποβληθεί από τρία (03) ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία (Our Travel, Escapeteam travel, Rika Travel,), οι οποίες, περιλάμβαναν πρωινό και ημιδιατροφή:

προέβη σε οικονομική ? ποιοτική σύγκριση και

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την εκδρομή των μαθητών μας στο πρακτορείο Our Travel με τιμή 260 ? ανά άτομο και δωρεάν συμμετοχή, ως την πιο πλήρη σε σχέση με τα προαπαιτούμενα και την πιο συμφέρουσα.
Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, σήμερα, 4 Μαρτίου, και ώρα 16:30.

Η Διευθύντρια
Βλάχου Μαρία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                       Αθήνα, 16/2/2017
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
38ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ.δ/νση : Ευελπίδων 40.
Τ.Κ 11362 :Αθήνα
Τηλέφωνο :210 8825595
Fax :2108225-588
e-mail mail@38lyk-athin.att.sch.gr

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Στην Αθήνα, στο Γραφείο της Διευθύντριας του 38ου Γ.Ε.Λ. Αθηνών, σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 16/2/2017 ώρα 11:00 π.μ., η υπογράφουσα Δ/ντρια του 38ου Γ.Ε.Λ. Αθηνών, έχοντας υπόψη τις νομικές διατάξεις, με αρ. 129287/Γ2 ? ΦΕΚ 2769/2-12-11 συγκροτεί επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που αφορούν στην εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ και Β’  Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί από 6/4/2017 έως 9/04/2017 στη Ρόδο.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Βλάχου Μαρία, ως πρόεδρο
2. Ξυναριανού Κυριακή ΠΕ02
3. Δρίτσα Αντωνία ΠΕ06
4. Τσέρτο Ηλία, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και
5. Αντιπρόσωποι των μαθητών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική εκδρομή και είναι εκλεγμένοι στα πενταμελή των τμημάτων.

Η επιτροπή, αφού εξέτασε τις προσφορές που είχαν υποβληθεί από τρία (03) ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία (Famous sotiriou Travel, Escapeteam travel, At Holidays,), οι οποίες, περιλάμβαναν πρωινό και ημιδιατροφή:

προέβη σε οικονομική ? ποιοτική σύγκριση και

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την εκδρομή των μαθητών μας στο πρακτορείο Escapeteam travel με τιμή 239 ? ανά άτομο, αφού η τιμή του ξενοδοχείου (Diana boutique hotel Rodos) σε συνδυασμό με την κοντινή απόστασή του από το κέντρο το κατέστησαν την πιο ιδανική περίπτωση για τους μαθητές και τους συνοδούς τους
Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, και ώρα 17:00.

Η Διευθύντρια
Βλάχου Μαρία

Βαθμοί Α’ τετραμήνου

Οι βαθμοί του Α’ τετραμήνου θα δοθούν την Παρασκευή 17/2/2017 μεταξύ 11:30 – 13:30.

Πρόσκληση

Ο σύλλογος διδασκόντων του 38ου ΓΕΛ Αθηνών καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών την Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 18:00-20:00 στο χώρο του σχολείου σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με  τη λειτουργία του σχολείου και την επίδοση των μαθητών.

Έναρξη Σχολικού Έτους 2016-17

Τη Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 09:15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί αγιασμός και θα δοθούν σχολικά βιβλία.

Καλό Καλοκαίρι

Ο σύλλογος διδασκόντων και το προσωπικό του 38ου ΓΕΛ Αθήνας σας εύχονται…

kalokairi2

Απολυτήρια Γ’ Τάξης

Τα απολυτήρια της Γ’ τάξης θα δοθούν την Τετάρτη 29/6/2016 από 8:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Έλεγχοι Επίδοσης

Οι έλεγχοι θα δοθούν την Παρασκευή 24/6/2016 από 9:00 π.μ. έως 12:00 το μεσημέρι.