Το σχολείο μας διαθέτει δύο εργαστήρια φυσικής. Εδώ γίνονται τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

Εργαστήριο Φυσικής 1:

Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, μηχανή προβολής (projector), καθώς επίσης με διάφορα όργανα…

Εργαστήριο Φυσικής 2:

Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και με διάφορα όργανα. Το εργαστήριο χρησιμοποιείται και από το Γυμνάσιο για πειράματα των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

Υπεύθυνος καθηγητής εργαστηρίων Φυσικής, ο κ. Ιωάννου Νίκος ΠΕ04.

Ετήσια Έκθεση του Υπευθύνου Εργαστηρίων για το Σχολικό Έτος 2012-13