ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017- 2018

Α.Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΓΙΑΛΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Γ3, Γ4 ΤΡΙΤΗ 5η
2 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Α1, Γ1, Γ2 ΔΕΥΤΕΡΑ 2η
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 ΤΡΙΤΗ 4η
4 ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΜ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1, Β1, Β4, Β5, ΓΟΠΑ1 ΤΡΙΤΗ 5η
5 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Β2, Β4, Β5, ΓΟΠΑ1, ΓΟΠΑ2 ΤΡΙΤΗ 3η
6 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α2, ΑΕΠΙΛ3, ΒΟΠΑ1, Γ1,

ΓΟΠΑ1, ΓΟΠΑ2, ΓΟΠΟΠ, ΓΕΠΙΛ3

ΤΡΙΤΗ 5η
7 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ A3, B1, B4, B5, BOΠΑ1, Γ4, ΓΟΠΑ2 ΤΡΙΤΗ 3η
8 ΜΠΑΛΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1, Α2, Α4, Β1, Β2, ΓΟΠΑ1 ΤΡΙΤΗ 2η
9 ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1, Α2, Α3, Α4, Β2, Β3, ΒΟΠΑ2, Γ2, Γ3 ΤΡΙΤΗ 3η
10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α3, Α4, Β3, Β4, Β5, Γ3, ΓΟΠΑ1 ΤΡΙΤΗ 4η
11 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Α1, Α4, Β5, ΒΟΠΘ3, ΓΟΠΘ1 ΤΡΙΤΗ 6η
12 ΚΟΨΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β1, Β2, ΒΟΠΘ1, ΒΟΠΘ2,

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4

ΤΡΙΤΗ 4η
13 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 ΤΡΙΤΗ 4η
14 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β3, Β4, ΓΠΘ2, ΓΟΠΟΠ ΤΡΙΤΗ 5η
15 ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΠΙΛ2, Β4, Β5, ΒΟΠΘ2,

ΒΟΠΘ3, ΓΟΠΘ1

ΤΡΙΤΗ 3η
16 ΓΟΥΡΖΗ ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, ΒΟΠΘ1, ΓΟΠΘ2 ΤΡΙΤΗ 5η
17 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, ΓΟΠΘ1, ΓΟΠΘ2 ΤΡΙΤΗ 5η
18 ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ Α1, Α2, Α3, Α4, ΒΠΘ3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, ΓΠΘ1, ΓΠΘ2 ΤΡΙΤΗ 4η
19 ΚΥΤΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΕΡ2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 ΤΡΙΤΗ 5η
20 ΝΤΑΒΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 ΤΡΙΤΗ 3η
21 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΡ3, ΓΕΠΙΛ1 (ΣΧΕΔΙΟ) ΤΡΙΤΗ 5η
22 ΧΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΠΙΛ4, ΓΕΠΙΛ2 (ΣΧΕΔΙΟ) ΤΡΙΤΗ 5η
23 ΚΩΤΣΕΛΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α1, Α2, Α3,ΒΟΠΑ1, ΒΟΠΑ2, ΓΟΠΟΠ, ΓΕΠΙΛ4 (Α.Ο.Δ.Ε.) ΤΡΙΤΗ 4η
24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΕΡ4, ΒΕΡΟΠΘ2, Β1 ΤΡΙΤΗ 5η
25 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α1, Α2, Α3, Α4, Β2, Β3, Β4, Β5, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 ΤΡΙΤΗ 6η
26 ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Β4, Β5, ΓΟΠΑ1, ΓΟΠΑ2, ΓΟΠΟΠ ΔΕΥΤΕΡΑ 5η
27 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΟΣ Α4, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3 ΔΕΥΤΕΡΑ 5η
28 ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΠΙΛ1, ΑΕΡ1, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, ΓΟΠΘ1, ΓΟΠΘ2, ΓΟΠΟΠ ΔΕΥΤΕΡΑ 5η