Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ «Σχολική Εκπαίδευση»
αρ. Σύμβασης -1-2015-EL01-KA101-013350

Το 38ο ΓΕΛ Αθηνών ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των νέων δεδομένων στον εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό χώρο έλαβε μέρος στην υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στη δράση «Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης» με το σχέδιο «Στρατηγικές βελτίωσης εκπαιδευτικών πρακτικών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το σχολικό έτος 2015-2016, το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αίτηση αξιολογήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως είχε ανακοινωθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εγκρίθηκε και έλαβε κοινοτική επιχορήγηση για τη συγκεκριμένη δράση.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα των εκπαιδευτικών του 38ου ΓΕΛ Αθηνών αποτελούμενη από τη διευθύντρια  Βλάχου Μαρία, φιλόλογο και τους εκπαιδευτικούς Γιώτη Κατερίνα, βιολόγο, Ιωάννου Νίκο, φυσικό, Μπαλά Ισαβέλλα, φιλόλογο και Ξυναριανού Κυριακή, φιλόλογο, συμμετείχε στην οργάνωση και πραγματοποίηση της δράσης «Best Practices Benchmarking» που έλαβε χώρα στη Φινλανδία και την Εσθονία τον Απρίλιο 2016. Στόχοι της παρακολούθησης του προγράμματος αυτού  ήταν:

 • η διαμόρφωση μιας καλύτερης διοικητικής πρακτικής στην υιοθέτηση καινοτομιών για την εισαγωγή νέων γνώσεων
 • η οργάνωση ενός βελτιωμένου τρόπου αντιμετώπισης των αλλαγών που προκύπτουν στη σχολική κοινότητα όπως αλλαγή της σύστασης του μαθητικού πληθυσμού, εισαγωγή νέων προγραμμάτων και αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων
 • η δημιουργία μιας άτυπης ομάδας με έργο την επεξεργασία προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος
 • η οργάνωση συνεργασιών με ευρωπαϊκά σχολεία
 • η μελέτη και η βιωματική προσέγγιση του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος που θεωρείται πρότυπο.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας του 38ου ΓΕΛ Αθηνών αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα παρουσιάζουμε ορισμένα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής μας εμπειρίας προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε ανάλογες δράσεις αλλά και να μοιραστεί μαζί μας απόψεις, κριτικές, προτάσεις συνεργασίας ή ακόμη να  υποβάλει  ερωτήματα γραπτά ή ηλεκτρονικά τα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσω της ιστοσελίδας ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του σχολείου (http://38lyk-athin.att.sch.gr/new/, mail@38lyk-athin.att.sch.gr).

Το πρόγραμμα «Best Practices Benchmarking» του εκπαιδευτικού οργανισμού Εuneos (http://www.euneoscourses.eu/)  το οποίο η ομάδα των εκπαιδευτικών μας παρακολούθησε, αναπτύχθηκε σε δύο άξονες:

 1. συμμετοχή σε πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που αφορούσε επίσκεψη, βιωματική παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολική τάξη,  θεωρητική κατάρτιση, συζήτηση και παρουσίαση εργασιών στη σχολική μονάδα «Tikkurila Upper Secondary School» στην πόλη της  Vantaa (http://www.edu.vantaa.fi/tilu/ http://www.edu.vantaa.fi/tilu/IB/ib.html) αλλά και στο τεχνικό Λύκειο «Vantaa Vocational College Varia» (https://www.varia.fi/fi/pikalinkit/briefly-in-english)  στη Φινλανδία
 2. συμμετοχή σε τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που αφορούσε επίσκεψη, βιωματική παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολική τάξη, συζήτηση στη σχολική μονάδα «School No 21» στο Ταλίν (http://21k.ee/en/general/ ) στην Εσθονία.

Κατά το διάστημα των οκτώ αυτών ημερών δόθηκε η ευκαιρία για:

 • παρακολούθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας με χρήση τεχνολογιών
 • συγκριτική αποτίμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων Ελλάδας-Φινλανδίας-Εσθονίας
 • γνωριμία με εκπαιδευτικούς συναδέλφους από διάφορες χώρες της Ευρώπης και για ανταλλαγή εμπειριών που υπήρξαν ιδιαίτερα χρήσιμες
 • σχεδιασμό συνεργασιών και σύνδεση με ευρωπαϊκά σχολεία στο πλαίσιο προγραμμάτων.

Προκειμένου να δοθεί μια αφορμή για συζήτηση και διάλογο παραθέτουμε την παρουσίαση της ομάδας μας που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία.

Παραθέτουμε επίσης φωτογραφικό υλικό από τα σχολικά συγκροτήματα στο Ελσίνκι και το Ταλίν:

Η ομάδα των εκπαιδευτικών

 

Βλάχου Μαρία, διευθύντρια, φιλόλογος

Γιώτη Κατερίνα, βιολόγος

Ιωάννου Νίκος, φυσικός

Μπαλά Ισαβέλλα, φιλόλογος

Ξυναριανού Κυριακή, φιλόλογος